Тешке речи помоћника министра

Савез ратних војних инвалида Србије  поводом  текстова  објављеним  у дневној  штампи

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:324206-Svaki-treci-ratni-invalid-nema-ranu

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Laznom-ratnom-traumom-do-invalidnina.sr.html

сматра тешке речи помоћника министра др. Мира Чаваљуге и најоштрије протествује, јер се олако комплетна популација ратних војних инвалида ставља у контекст лажних , превараната и фалсификатора.
Заменом  теза помоћника министра пројектује пропусте у раду државних органа , корупираних  службеника  и  лекара , како  би  пребацио кривицу на  сваког  трећег ратног  војног инвалида . Савако  које напрвио  кривично дело  треба  да  одговара  слажемо  се  , али  се не  слажемо  да  било ко може  да на овакв начим омловажава ,  права   борце и ратне војне инвалиде који  су  остављали делове  тела по ратиштима , па макар  као рече  помоћника министра " део прста "  и био Х категорија .

Нарочито не примериним  сматрамо изношење  података о висинам  личних инвалиднина РВИ које  се  ислаћују по  закону , исто  би било неумесно  када  би  ми поствили  питање докторе колика је вама била плата док сте секли и ушивали те исте РВИ да  ли сте добро зарaђивали као  хирург ? 

 


Састанак са државним секретаром

Састанак са државним секретаром господином Негованом Станковићем, одржан је 18 . марта 2011. са почетком у 11 часова .у просторијама Министарства . Састанак је одржан на иницијативу 14 удружења ратних војних инвалида , породица палих бораца , борачких организација и организација за неговање традиција . Присуством сивих 14 председника удружења донет је јасан став и жеља за ефикаснијим радом сектора за бораачко-инвалидаску заштите где је свако од учесника по на особ изео своје мишљење и став организације коју заступа. Као главни камен спотицања препознат је порблем израде новог закона о борачкој и инвалидаској заштити и репрезентативности удружења. Савез ратних војних инвалида Србије поставио питање зашто сектор за борачку и инвалидску заштиту не објављује на сајту министарства податке као што раде и остали сеткори овог министарства . Добили смо одговор да је једино проблем у томе што нема довољно запослених и да због обима посла то није ура'ђено. Први од састанак је завршен обећањем државниг секретара господина Негована Станковића да ће обвестити Министра господина Расима Љајића о захтевима удружења и да ће обавестити удружња о термину следећег састанка а од стране удружења јасан и не двосмислен став да су спремни да радилизују своје захтеве штраком глађу ...


О БЛОГУ

Блог је намењен  свима, које  дотиче  тема породица погинили бораца и ратних војних инвалида у Србији. 

Као независни интернет гласник рецимо слободно шта мислимо !!!


САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

 

облaст oствaривaњa циљeвa

Савез ратних војних инвалида Србије је добровољно, хуманитарно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева за инвалидску популацију – ратне војне инвалиде, породице погинулих и осталим угроженим популацијама , у области борачко- инвалидске  заштите.

Циљeви

Циљеви  су: организован рад на остваривању и заштити инвалидских права; рад на трајном материјалном обезбеђењу свог чланства путем продуктивног запошљавања; прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области људских права, организује самостално или у сарадњи са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у овој области, ангажује  научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и историјским пројектима из домена људских права, Удружење може самостално или са својим оснивачима оснивати предузећа за обављање привредних и услужних делатности; да развија активности на прикупљању и расподели хуманитарне помоћи социјално угроженим члановима; организован рад на обезбеђењу финансијских средстава за стипендије и пружање једнократне помоћи.

Назив и седиште


Назив на страном језику ,, ASSOCIATION OF SERBIAN WAR VETERANS “   
Скраћени назив  је: „ СРВИС “
СРВИС има седиште у Београду, на адреси Дечанска 8/2.
СРВИС своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услoви и нaчин учлaњивaњa

Члан СУРВИС-а може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова, потписивањем приступнице.